Wat doe ik | Intervisie Begeleiding | Supervisie & Co

 

 

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Het doel is dat iedere deelnemer zich bewust wordt van  zijn of haar gewoonten, kwaliteiten en valkuilen, waardoor men in verschillende werksituaties bewuster en meer gewensd leert te handelen.


Mijn rol hierin is het ondersteunen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de ander verder kunnen helpen. Men leert elkaar onbevooroordeeld reflectieve vragen stellen en feedback geven en ontvangen. Na een aantal geleide intervisies kan het team zelfstandig intervisies organiseren.


Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie. Vooraf wordt het gewenste aantal bijeenkomsten vastgesteld.