Supervisie, Haagse hogeschool

Tijdens mijn stagejaar heb ik samen met twee medestudenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Haagse Hogeschool supervisie gevolgd onder begeleiding van Marga. Deze bijeenkomsten waren om te paar weken en duurden ongeveer twee uur.

Wat ik erg prettig vond tijdens deze supervisie bijeenkomsten was dat Marga een goede balans wist te creëren tussen het toepassen van theorieën en methodes die gebruikt worden bij supervisie en de ruimte voor iedere deelnemer om zijn of haar eigen invulling te geven. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik er voor mij zelf en op mijn eigen manier veel uit heb kunnen halen.

Verder viel mij op dat Marga veel tijd en aandacht besteed aan de groepssfeer en het onderlinge vertrouwen. Het is vanzelfsprekend dat er een veilig klimaat moet zijn om persoonlijke onderwerpen te kunnen delen, maar dit klimaat ontstaat niet altijd vanzelf. Vooral de eerste bijeenkomsten stond Marga hier bewust bij stil, wat bij heeft gedragen aan een goed leerrendement voor de rest van de bijeenkomsten.

Gedurende het gehele jaar, maar vooral ook tegen het einde, viel mij op dat Marga meer om feedback ging vragen over haar eigen functioneren. Wanneer zij deze feedback kreeg, probeerde zij hier zichtbaar wat mee te doen en vertelde zij dit ook mee te nemen naar volgende bijeenkomsten.

Ik heb vaker supervisie gehad van meerdere begeleiders en ben van mening dat Marga de kwaliteiten bezit om deze goed en professioneel te kunnen begeleiden. De balans die zij creëert tussen deze professionele werkwijze en de persoonlijke benadering zorgen er voor dat het over het geheel prettige en leerzame bijeenkomsten voor mij zijn geweest.


Peter Verbaarschot
Student SPH, Haagse Hogeschool

 

Coaching, Kluwer

Ik heb met Marga samengewerkt tijdens een opdracht coaching voor Kluwer in 2013. Ik heb haar leren kennen als een professional die samen met opdrachtgever tot een goede opdracht wil komen. Zij werkt oplossings- en resultaatgericht, met oog voor mens en bedrijf. Zij heeft deze opdracht uitgevoerd in opdracht van mij als leidinggevende, de opdracht coaching was coaching voor een medewerker van Kluwer. Hierbij moest zij resultaat voor de medewerker en voor Kluwer boeken. Zij heeft voor beide partijen het gewenste resultaat bereikt. Er was een goede communicatie vanuit Marga om aan te geven wat de voortgang was. Hierbij weet zij ook het vertrouwen bij beide partijen te waarborgen.

 
Monique Dobrnjac-Verhoeff
Teamleider CCO Kluwer

 

Inspiratie Workshop

Samen met vriendinnen heb ik bij Marga een inspiratie workshop gevolgd. Een echte aanrader! Marga bracht sfeer en wist de juiste afstand te creëren. Zij voelt een ieder haarfijn aan en zo wist zij tot hoever zij de diepte in kon gaan en op welk moment zij het beste  afstand kon nemen. Door te beginnen met vragen stellen, bepaalt zij eerst samen met jou welke vragen je hebt en welke vraag voor jou het belangrijkste is. Daarna ga je in gesprek over jouw levensvraag en door middel van o.a. kaartjes, raak je geïnspireerd om na te denken over het antwoord. Marga helpt om samen met jou dat antwoord te vinden. Maar ook om een doel te stellen en na een half jaar te evalueren of je je doel bereikt hebt. Het is mij gelukt om een van de doelen te behalen! (Ik ben nu aan het hardlopen)

 

Chantal van der Linden