Wat doe ik | Supervisie | Supervisie & Co

 

 

In supervisie leert men naar zichzelf te kijken, doordat men zichzelf vragen leert stellen als ‘Waarom doe ik dit op deze manier?’en ‘Waar komt dit gedrag of dat patroon vandaan?’en ‘Hoe kan en wil ik dat veranderen?’.

 

In feite wordt in supervisie geleerd te reflecteren, dat wil zeggen dat men constant kritisch naar zichzelf leert kijken, zichzelf leert te verbeteren en blijft verbeteren. Als supervisor stel ik mijn supervisant kritische vragen en stimuleer ik hem of haar verder in het proces deze vragen aan zichzelf te stellen. Daardoor verwerft de supervisant inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.

 

De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn:

 • het werken met cliënten
 • de omgang met collega’s
 • de eigen manier van leidinggeven of het eigen functioneren
 • het onderzoeken van bepaalde gedragspatronen en de oorsprong daarvan tijdens de socialisatie

 

Een supervisiereeks bestaat uit een reeks bijeenkomsten en kan plaatsvinden in een individuele setting en in een groepssetting met maximaal 4 supervisanten. Het aantal bijeenkomsten wordt tussen supervisor en supervisant vooraf afgesproken en contractueel vastgelegd.

 

Supervisie kan ingezet worden bij:

 • opleidingstrajecten
 • loopbaanontwikkeling
 • de eigen manier van leidinggeven of het eigen functioneren
 • het inwerken en het vervullen van nieuwe functies
 • opfrissing’voor medewerkers die al langer in dienst zijn
 • het voorkomen van burnout en ziekteverzuim
 • ondersteuning tijdens en na langdurig ziekteverzuim
 • innovaties en reoganisaties

 

"Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt"
(Soefi inayat khan)